Serveis

Formació                                                                                                    
 • Detectem necessitats formatives.
 • Dissenyem accions individuals i grupals.
 • Impartim tallers, seminaris, conferències i cursos.
Una petita mostra....
Gestió de la por, habilitats per establir i mantenir relacions socials, tallers per persones emprenedores, desenvolupament de la creativitat...


Orientació Psicològica                                                                             
Assessorament i desenvolupament personal a nivell psicològic.
Terapia cognitivo-conductual per a problemes i situacions diverses (ansietat, dificultats en les relacions socials, autoestima, inseguretat, obsessions...)


Coaching                                                                                                    
Processos d’acompanyament individual en què:
 • Identifiquem conjuntament amb la persona la insatisfacció o punts de millora davant d’una situació determinada.
 • Valorem les alternatives d’acció i possibilitats futures.
 • Marquem un pla de treball i en fem seguiment.
 • Establim objectius i accions concretes.

Situacions en què el coaching resulta efectiu:
 • Canvi de professió.
 • Establiment d’un negoci propi.
 • Millora de les habilitats professionals.
 • Millora de l’assertivitat.
 • Presa de decisions.
 • Procés de reflexió personal...