dimecres, 15 de setembre del 2010

Finalitza la formació de 37 hores de PSICOPEDAGOGIA DE L'EXPRESSIÓ

Durant els darrers 7 dies, 15 persones a Granollers han pogut gaudir d'una formació pràctica sobre la Psicopedagogia de l'Expressió.

Hem repassat aspectes tan bàsics com:


Què és Psicopedagogia?
És una ciència aplicada, que sorgeix de la fusió de la psicologia i la pedagogia, el camp d'aplicació del qual és l'educació, a la qual li proporciona mètodes, tècniques i procediments per aconseguir un procés d'ensenyament-aprenentatge més adequat a les necessitats de qui la rep (Ismael González Villarreal)
El psicopedagog no és un mestre especialitzat ni un psicòleg de nens. És un professional orientat cap a l'aprenentatge de les persones. Atén tant nens, adolescents com a adults. Moltes vegades se l'associa amb la infantesa, perquè és un període de molt aprenentatge.

i Què és Psicopedagogia de l’Expressió?
El propòsit és oferir als nens i a nenes i a joves l'oportunitat per experimentar, descobrir, donar forma a les seves expectatives per la seva pròpia iniciativa; amb la finalitat de desenvolupar les seves potencialitats, desenvolupar un pensament propi i actituds creatives en dialogo amb altres persones.

I també hem treballat els principis pedagògics de la Psicopedagogia:

-Aprendre jugant
Implica aprendre amb alegria i espontaneïtat. Cada persona s'afirma com a protagonista dels seus aprenentatges. A partir de la satisfacció de descobrir, experimentar i elaborar conclusions, conceptes o noves vies de comprensió es constitueix la capacitat d'aprenentatge de nous coneixements.

-Instruments d’expressió
L'expressió és la forma de manifestació de l'ésser. En l'expressió es promouen les capacitats i aporta l'atenció sobre les necessitats bàsiques de la persona a través de la creativitat i l'impuls lúdic.

La creativitat es concep com una forma particular de l'ésser per idear i produir noves realitats. Crear és buscar i experimentar però sobretot és imaginar noves perspectives.

L'impuls lúdic és essencialment un caràcter de l'alegria personal, que pot transformar-se en una actitud lúdica i en una diversitat de jocs.

La Pedagogia fonamentada en l'expressió ludocreativa es concep en àmbits on es valoren formes particulars de buscar i produir nous coneixements; assajar idees, moviments, sons, llenguatge, objectes tridimensionals, projectes.

En resum, hem estat parlant d'evitar els models predeterminats: promoure la interacció, les temptatives d'experimentar. L'actitud correcta és la d'educar en la reflexió, en el pensament autònom, és passar per l'experiència de conjugar la diversitat d'opcions i opinions, d'on sorgirà un creixement d'autoestima i un reconeixement del valor de les altres persones.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada