divendres, 12 de novembre del 2010

Curs d’agents antirumors (a F.O.C. creiem en la formació contínua també per a nosaltres)

Curs d’agents antirumors: “Interculturalitat, una resposta als rumors i estereotips”
 
Formadors: Centre d’Estudis AfricansOBJECTIUS DEL CURS Reflexionar sobre els conceptes de cultura i diversitat Analitzar els processos de creació i potenciació d'estereotips, rumors i prejudicis Oferir eines per la gestió i el tractament dels estereotips i rumors

PROGRAMA

1a Sessió : Cultura i diversitat. Processos de creació d'estereotips i rumors Cultura i identitat La construcció de la diversitat a Occident Com generem i construïm la imatge de l'altre i del nosaltres Condicions prèvies necessàries per el diàleg intercultural
2a Sessió : Eines i elements per a gestionar els prejudicis i

rumors (I)

Funció dels estereotips, els rumors i els prejudicis

Breu anàlisi dels espais i canals de creació i difusió d'estereotips, rumors i

prejudicis.

A partir del marc de referència es dinamitzarà als participants per:

Diferenciar entre estereotips i rumors a partir d’exemples concrets1.

- Els espais i canals de creació i difusió de rumors

- Els “rumors” hi són entre tothom: (gènere, edat, població receptora,

immigrada,..)

- El paper dels diferents agents (polítics, socials, econòmics, mitjans de

comunicació..)

Què fem? Les respostes dels agents a partir de l’anàlisi d’exemples concrets de

rumors (a partir del Manual)

3a sessió: Eines i elements per a gestionar els prejudicis i

rumors (II)

Anàlisi d’experiències sobre gestió de rumors

- L’enfocament intercultural aplicat a la gestió dels rumors: com promoure un millor

grau d’informació, campanyes, espais de comunicació i relació, interacció entre

agents.

Com ho podem fer entre tothom?

Presentació propostes d’actuacions de la Xarxa d’Agents Antirumor

Presentació : “Orientacions pràctiques per l’Agent Antirumor”.
 
 
Conceptes tractats íntimament lligats amb el desenvolupament del ser humà i les seves arrels

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada