divendres, 5 d’octubre del 2012

Manifest Moviment Sumamente Positiva


Moviment SUMAMENT∑ POSITIVAUs presentem el manifest que, Francisco Santolaya, President del CGCOP i Josep Vilajoana, Degà del COPC i Vicepresident segon del CGCOP, han creat amb motiu del Moviment SumamentS Positiva, que es celebrarà el proper 6 d'octubre a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
"Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, volem ocupar per uns instants el carrer, l'espai públic per
excel-lència, per fer visible una preocupació i una proposta que compta amb el compromís d'una professió cada cop més reconeguda i útil per a la societat.

L'element fonamental de l'atenció sanitària en el seu conjunt, és a dir, en relació amb tots els aspectes que tenen influència en la salut i el benestar de les persones, són els professionals. En l'àmbit de la salut mental pren especial rellevància aquesta consideració, i un dels perfils professionals més desenvolupats és el que es deriva de la psicologia en general i de la psicologia clínica en particular, amb una defensa sense concessions del treball multidisciplinari.

En l'actualitat, assistim a una situació social devastadora i complexa, amb un augment astronòmic de la desocupació, un increment angoixant de la pobresa, un constant degoteig de missatges amenaçadors i una perspectiva a mig termini que no permet albirar un futur esperançador a moltes persones. Això té un efecte directe en la salut mental de la població.

Apareixen pertorbacions, trastorns, problemes que, sense que es puguin identificar com a trastorns mentals greus o incapacitants en la seva totalitat, minven el rendiment i les habilitats dels afectats. Redueixen la seva qualitat de vida i posen en perill el seu benestar i el dels seus familiars. L'atenció psicològica en els dispositius d'atenció primària, ja sigui a salut o als serveis socials, incideix de manera directa i positivament en aquestes situacions, però amb les polítiques restrictives que la crisi imposa no és possible, en moltes ocasions, abordar amb suficient intensitat les problemàtiques que apareixen.

La despesa pública en salut mental és important, de manera que les propostes psicològiques, que incideixen en els hàbits saludables, les conductes segures i la motivació per a la salut en funció de l'estil de vida, a part dels seus beneficis directes sobre els protagonistes, permeten un estalvi en els pressupostos generals gens menyspreable.

Hem de fer un esforç per aconseguir un sistema més sostenible, amb recursos de la màxima qualitat i millor aprofitats, ben distribuïts, fent que aquesta societat sigui més justa. Volem transmetre, mentre ens sumem a les recomanacions dels organismes internacionals, la importància de l'atenció a la salut mental i la repercussió global que aquesta decisió té sobre la ciutadania i sobre el desenvolupament econòmic.

Finalment, i no per això menys important, volem destacar les qualitats dels enfocaments psicològics rigorosos que plantegen, en clau positiva, estratègies per al màxim desenvolupament de les nostres ments.

En aquest sentit, volem esmentar una referència, entre moltes de les que estan aflorant en aquest enfocament sòlid de la psicologia positiva. Hans Henrik Knopp, president de la Xarxa Europea de Psicologia Positiva, llança un missatge de futur:"Hem de desenvolupar enfocaments positius, basats en les fortaleses de les persones, especialment en el terreny de l'educació, i entenem que ha de ser de manera permanent".


Francisco Santolaya Ochando, Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
Josep Vilajoana i Celaya, Degà del Col-legi Oficial de Psicòlegs de CatalunyaJosep Vilajoana, degà del COPC.

Més informació sobre el Moviment Sumamente Positiva a l'esdeveniment creat a facebook.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada