divendres, 11 d’abril del 2014

Nou concepte: Holocràcia per Factor Humà

Font F.O.C.
L’holocràcia (terme que prové del grec holos, que significa element que és alhora un tot autònom i part d’un tot) és un model organitzatiu que pretén substituir la tradicional organització jeràrquica basada en comandaments que exerceixen un càrrec, per una organització basada en cercles semi-autònoms i auto-regulats dins dels quals les persones poden adoptar diferents rols.
 L’holocràcia suposa una revisió trencadora i potencialment disruptiva del funcionament de les organitzacions i això explica per què el seu grau d’adopció encara és molt baix.
Un dels avantatges de l’holocràcia és que
obliga a una estricta definició de rols. Els rols no pertanyen a una persona, sinó que una mateixa persona pot energitzar (en la seva terminologia) rols diferents i pertànyer a diferents cercles. També obliga a un alt grau de transparència sobre l’estat de l’organització per informar en la presa de decisions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada