dimarts, 3 d’agost del 2010

Reclutament dins d'una Selecció

És molt important establir un procés formal de reclutament que garanteixi la captació del personal requerit, d'acord amb els perfils establerts per als diversos llocs que l'empresa desitja cobrir. Existeixen molts i diversos mitjans per reclutar personal, cada un d'ells amb els seus respectius avantatges i desavantatges; així mateix, cada un tindrà un impacte sobre el pressupost que l'empresa assigni a l'àrea de desenvolupament de les persones, pel qual serà necessari determinar el procés i el cost que s'estan disposat a pagar per dur-lo a terme.
Algunes de les fonts a què es pot recórrer en la recerca d'empleats potencials són:

. Amistats o parents dels empleats actuals.

. Empleats actuals.

. Anuncis en diaris i revistes locals.

. Anuncis públics fora de l'empresa.

. Escoles tècniques i universitats.

. Borses de treball públiques

. Borses de treball privades

. Sindicats.

. Empleats anteriors.

Fonts internes de reclutament

La gerència és capaç d'identificar els empleats que reuneixen els atributs necessaris per ocupar els llocs a mesura que estiguin disponibles, un inventari de llocs ajuda molt en aquest cas, d'habilitats i d'anuncis de vacants i procediments de concurs, aquests anuncis, sol són un procediment per informar els empleats que existeixen vacants, els concursos per llocs constitueix una tècnica que permet als empleats créixer i creure que tenen les habilitats per ocupar el lloc, i així concursar per un lloc anunciat.


Fonts externes de reclutament

Això significa per a una entitat mirar mes allà de si mateixa: permet adquirir habilitats que no tenen els empleats actuals i obtenir empleats amb diferents antecedents que puguin proporcionar noves idees.

. Col•legis

. Col•legis i Universitats.

. Competidors i altres organitzacions

. Els aturats.

. Treballadors emprats per compte pròpi

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada