dissabte, 28 d’agost del 2010

Vols millorar algun àmbit de la teva vida? // ¿Quieres mejorar algún ámbito de tu vida?

Tens nous projectes a partir del setembre? Vols millorar algun àmbit de la teva vida? Consulta'ns sobre els nostres processos d'orientació personal i coaching! segur que et podrem ajudar!!!


Per a F.O.C. el coaching es basa en aplicar la psicologia de manera preventiva, tot proporcionant eines a les persones per poder afrontar canvis, problemes o situacions complexes.
En un article de principis d'any ja us deiem:
Per què hem d’esperar a tenir ansietat o depressió per demanar ajuda? Podem actuar abans? Podem invertir en nosaltres mateixos per tal de potenciar les nostres capacitats i habilitats emocionals i cognitives? Podem millorar a la nostra feina sense que això comporti una promoció o una millora de sou? Podem realitzar una feina d’autoconeixement per tal de potenciar els nostres punts forts i identificar punts de millora?

El coaching és un procés on la persona es marca uns objectius personals i professionals amb ajuda d’un coach o entrenador. El principal protagonista de la història no és el coach; tot el contrari. El protagonista ets tu. El coach només et farà les preguntes necessàries per a què se’t despertin certes alternatives que ara mateix tens adormides.

Com sempre per a dubtes i/o suggerències, no dubteu a contactar-nos!

__________________________________________________________________________________

¿Tienes nuevos proyectos a partir de septiembre? ¿Quieres mejorar algún ámbito de tu vida? ¡Consúltanos sobre nuestros procesos de orientación personal y coaching! seguro de que te podremos ayudar!!!


Para F.O.C. el coaching se basa al aplicar la psicología de manera preventiva, proporcionando herramientas a las personas para poder afrontar cambios, problemas o situaciones complejas.
En un artículo de principios de año ya os comentábamos:

¿Por qué tenemos que esperar a tener ansiedad o depresión para pedir ayuda? ¿Podemos actuar antes? ¿Podemos invertir en nosotros mismos con el fin de potenciar nuestras capacidades y habilidades emocionales y cognitivas? ¿Podemos mejorar en nuestro trabajo sin que eso comporte una promoción o una mejora de sueldo? ¿Podemos realizar un trabajo de autoconocimiento con el fin de potenciar nuestros puntos fuertes e identificar puntos de mejora?

El coaching es un proceso donde la persona se marca unos objetivos personales y profesionales con ayuda de un coach o entrenador. El principal protagonista de la historia no es el coach; todo el contrario. El protagonista eres tú. El coach sólo te hará las preguntas necesarias para las cuales se te despierten ciertas alternativas que ahora mismo tienes dormidas.

¡Como siempre para dudas y/o sugerencias, no dudéis en contactarnos!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada