dijous, 15 de novembre del 2012

Aquestes vacances me'l trec!


Titulació oficial de monitor/a i director/a de lleure infantil i juvenil


A l'Escola Efa ofereixen la titulació oficial per poder exercir les funcions de monitor o dirigent de les activitats, i afegim la capacitació necessària per prendre consciència del paper cada cop més central del lleure educatiu per fer aflorar tots els valors socials, culturals i ambientals que hi van associats.
Una formació imprescindible per a qualsevol persona que inicia un recorregut professional en el camp del lleure, però també de l’educació, la cultura de proximitat i el foment dels valors cívics.


Aquests cursos estan reconeguts per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i un cop superat tot el procés formatiu dóna dret a obtenir el Diploma i el Carnet de
monitor/a o director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Curs de Monitor/a de lleure


Intensiu de Nadal a Barcelona
codi M020-12
Dies 22, 24(M), 27, 28, 29, 31(M) de desembre 2012. I també el 2, 3, 4, 5(M). I els dissabtes 12, 19, 26 de gener 1 de febrer.
Horari de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00. 
(M) només matí de 10:00 a 14:00.
Ubicació: ESPAI PROVENÇA  c/ Provença, 194.  Barcelona.
Places  25.
Import  230€. 

Requisits: 18 anys en el moment en que s'inicia el curs.
Durada: La informació d'aquest curs correspon a les 100 hores del bloc comú teoric-pràctic.

El curs està estructurat en 100 hores d'etapa teòrico-pràctica + 150 hores de pràctiques + 25 hores de treball personal.

Informació:   info@escolaefa.com 93 418 02 57

Curs de Monitor/a de lleure.


Intensiu de Nadal a Vilafranca del Penedès
codi M021-12

Dies 21(T), 22, 23, 24(M), 27, 28, 29 de desembre 2012. I també el 2, 3, 4, 5(M), 11(T), 12, 18(T) i 19 de gener.
Horari de 09:30 a 13:30 i de 15:00 a 19:00. 
(M) només matí 9:30 a 13:30
(T) només tarda 15:00 a 19:00
Ubicació: DIVERTÀLIA C/ Carrer Amàlia Soler, 120 
Import  220€. 
Places  25.

Requisits: 18 anys en el moment en que s'inicia el curs.
Durada: La informació d'aquest curs correspon a les 100 hores del bloc comú teoric-pràctic.

El curs està estructurat en 100 hores d'etapa teòrico-pràctica + 150 hores de pràctiques + 25 hores de treball personal.

Informació:   info@escolaefa.com 93 418 02 57

Curs de Director/a de lleure.


Intensiu de Nadal a Barcelona
codi D005-12

Dies: 22, 24(M), 27, 28, 29, 31(M) de desembre 2012, I també 2, 3, 4, 5(M), 12* i 19* de gener
horari: de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:00. 
(M) només matí, de 9:00 a 14:00. 
* de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00
Ubicació: Escola Efa c/ Vallirana, 69, baixos 2a. Barcelona -mapa-
Places:  20.
Import:  220€.

Inscripció:  info@escolaefa.com / tel: 93 418 02 57

Requisits: Diploma de monitor/a; o tenir més de 23 anys, experiència i el batxillerat superior o equivalent; o tenir el títol de mestre/a o pedagog/a. 
Durada: La informació d'aquest curs correspon al bloc comú.
La totalitat del curs és de 370 hores, repartides de la següent manera: bloc comú + bloc d'aprofundiment + 175h de pràctiques + 25 hores de dedicació a un treball personal.
Consulteu convalidacions.Titulació:
El diploma de monitor/a o de director/a et por ser útil per a dedicar-te professionalment a les activitats de lleure educatiu que organitzen les diverses administracions, empreses i entitats de serveis.
La Direcció General de Joventut de la Generalitat regula la formació necessària per obtenir aquests diplomes, reconeix les escoles que poden fer aquesta formació i expedeix el carnet corresponent un cop l’escola reconeguda certifica que l’alumne/a ha superat el curs.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada