FAQs

Què és un Coach?
La traducció literal de la paraula és ENTRENADOR. Però no ens hem de cenyir al seu significat literal, ja que en realitat ve del segle XV quan a Kocs (ciutat d'Hongria) els viatgers que anaven de Viena a Budapest hi feiem parada. El carruatge de Kocs s'ha anat transformant segons l'idioma en cotxe o autocar. Doncs això és un Coach, una persona que t'acompanya i et transporta d'un lloc a un altre (d'una situació actual a una altre que vols arribar)

      Un coach:
  • No és necessàriament un expert de la matèria que tracta amb el client
  • No aconsella ni fa advertències
  • No determina què farà el client, sinó que el client defineixi per si mateix els seus objectius i les seves accions
  • Provoca que el client raoni abans que actuiï
  • Se centra en l’agenda i els objectius del client

Quines eines s’utilitzen en un procés de coaching?
Un coach sempre utilitza les habilitats adquirides durant la seva formació, fonamentalment l’escolta activa i el retorn de la informació al client (feed-back).

Aquí s’exposen les tècniques utilitzades:

CompetencyReconèixer les competències, habilitats i fortaleses del client
OutcomesConèixer i comprovar els objectius/resutats que busca el client
ActionEstablir les tàctiques o accions que es duran a terme (pel client)
CHeckingDonar feed-back i seguiment al client


Per treballar aquests temes s’utilitza la conversa, els qüestionaris i alguns exercicis pràctics adaptats a les necessitats del client.

Tothom pot contractar a un coach?
Aquelles persones disposades a desenvolupar-se i volen realitzar avenços de manera més àgil es plantegen contractar a un coach. Qui medita sobre allò que voldria fer, tenir o ser, però no comença mai o bé es queda aturat.
D’altra banda, també ho poden fer les empreses que vulguin aconseguir un acostament entre els treballadors i l’intercanvi dels seus coneixements, habilitats i experiències, de manera que tothom aprengui quelcom. Aprofitar al màxim les oportunitats que sorgeixen en l’àmbit laboral per a recollir ensenyaments de situacions reals i, en general, fomentar un ambient de continua formació, suport i responsabilitat.

Com s’estructuren les sessions de coaching?
Són diàlegs que tenen una durada d’uns 45 minuts (segons el client) en què el Coach guia al client mitjançant preguntes cap als seus objectius, ajudant-lo a clarificar les seves idees i desitjos
El Coach també utilitzarà qüestionaris, test de diferents tipologies entre d’altres recursos, tots amb la finalitat d’obtenir informació rellevant per a què el client clarifiqui els seus pròxims passos i portar-lo a l’acció.
Les sessions es poden perllongar d’entre 3 a 6 mesos i la freqüència s’estableix en funció dels objectius.

Per què s’ha posat ara de moda?
Molta gent està cansada de fer sempre el que haurien de fer i comencen a plantejar-se canvis a la seva vida. De vegades no es pot veure de forma clara el camí a recòrrer i es necessari un professional qu marqui uns objectius clars.
Actualment, cada cop són més importants la preocupació pel desenvolupament personal i la felicitats. Un coach no es un treballador miraculós però té una gran caixa d’eines per ajudar-te a què les idees es transformin en realitats.

Pot un amic o un familiar ser el teu coach?
Això comporta algunes dificultats com la generació de sentiments inapropiats i frustració de llaços afectius. A menys vinculació amb el client major objectivitat.