diumenge, 28 de març de 2010

Formació Resolució de Conflictes durant 20 hores

Volem parlar que els conflictes són inevitables i necessaris. L'objectiu no és eliminar-los o evitar-los sistemàticament, sinó saber encarrilar-los. Cal aclarir que tampoc no se'ls ha de buscar, ni crear ocasions per a què es donin. L'important és saber que perquè hi hagi creixement i maduració de les persones i grups són necessaris els conflictes.
A F.O.C. valorem i difonem que per això cal veure'ls de forma positiva, com a una ocasió de presa de consciència i canvi a millor. L'objectiu és resoldre els conflictes obtenint millores per a cada una de les parts. Però això no sempre és possible, ja que hi ha conflictes que no tenen solució immediata. En aquest cas l'objectiu no és la resolució, sinó la regulació, que permet viure'ls de forma el més constructiva possible.
Una de les propostes que defensem més fermament com a factor de regulació, és l'Assertivitat:
La comunicació assertiva. La importància d'asseure's i comunicar-se des dels sentiments, eludint els judicis. El saber els sentiments provocats en l'altra persona per la meva actuació, em permet prendre consciència de les meves possibles equivocacions, i apropar-me a l'altra persona des d'un major descobriment de la seva realitat humana. Molts conflictes es resolen així de senzillament. L'únic que fa falta és una bona dosi d'honradesa i sinceritat, si més no en una de les parts.
Aquesta ha estat la filosofia que ha impregnat tot el curs de Resolució de Conflictes de 20 hores fet en format obert per a professionals que precisaven d'eïnes concretes i pràctiques.
Amb l'Escola EFA ens van plantejar transmetre les bones pràctiques en la Resolució de Conflictes:
FASES:
Orientar-se positivament davant el problema. Assumir que el fet de tenir problemes és una situació normal i inevitable.
Identificar i reconèixer les causes del problema.
Inhibir respostes anteriors que s'ha demostrat que són poc útils per solucionar conflictes
Definir el problema
Delimitar i formular el conflicte que s'està experimentant.
Cercar els fets rellevants del conflicte i descriure'ls de la manera més clara possible
Idear alternatives
Produir el major nombre de solucions alternatives que aportin la major quantitat i varietat possible d'opcions
Valorar les alternatives i prendre una decisió. Avaluar críticament les diferents solucions alternatives.
Decidir-se per una solució, atenent dos criteris: la consideració positiva de les conseqüències que se'n deriven i la possibilitat real de dur-la a terme
Aplicar la solució presa.
Posar en pràctica la decisió que s'ha pres: preveure els passos que se seguiran per realitzar-la, així com els mecanismes de control per valorar-ne l'eficàcia
Avaluar els resultats. Avaluar els resultats obtinguts de la solució que s'ha considerat més adequada. En el cas que no siguin satisfactoris, es comença de nou el procés de recerca de solucions

Si us interessa més el tema, en aquest mateix blog trobareu una sèrie d'articles que vam dedicar en el seu dia als Conflictes o podeu contactar amb Natàlia i Clara a info@foc-web.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada