dimecres, 19 de gener del 2011

Ressolució de Conflictes amb Aires de civilització romana

Comencem l'any amb energíes renovades, nous processos de Coaching, noves trobades de Networking i noves formacions llargues i curtes.

Aquest dimarts, hem compartit tot un matí en una Escola de Tarragona amb unes magnífiques vistes amb 6 professionals de l'educació.
Amb elles i amb el nom LA COMUNICACIÓ I LA RESSOLUCIÓ DE CONFLICTES hem establert un protocol de treball preventiu i entre d'altres aspectes hem treballat les fases vitals de negociació entre persones:

Orientar-se positivament davant el problema.

Assumir que el fet de tenir problemes és una situació normal i inevitable.

Identificar i reconèixer les causes del problema.

Inhibir respostes anteriors que s'ha demostrat que són poc útils per solucionar conflictes

Definir el problema

Delimitar i formular el conflicte que s'està experimentant.

Cercar els fets rellevants del conflicte i descriure'ls de la manera més clara possible

Idear alternatives

Produir el major nombre de solucions alternatives que aportin la major quantitat i varietat possible d'opcions
Valorar les alternatives i prendre una decisió.

Avaluar críticament les diferents solucions alternatives.

Decidir-se per una solució, atenent dos criteris: la consideració positiva de les conseqüències que se'n deriven i la possibilitat real de dur-la a terme

Aplicar la solució presa.

Posar en pràctica la decisió que s'ha pres: preveure els passos que se seguiran per realitzar-la, així com els mecanismes de control per valorar-ne l'eficàcia

Avaluar els resultats.

Avaluar els resultats obtinguts de la solució que s'ha considerat més adequada. En el cas que no siguin satisfactoris, es comença de nou el procés de recerca de solucions
(xtec. Generalitat de Catalunya)

I ens hem posat deures, com avaluem el famós racó de pensar per als nostres infants, volem mantenir un esperit crític amb el nostre dia a dia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada