dijous, 5 de maig del 2011

COACHING PARA TODO EL MUNDO / COACHING PER A TOTHOM

Recentment han aparegut alguns articles en premsa digital que expliquen com, cada cop més, el coaching està essent un incentiu o un benefici social per les empreses i els treballadors.

Fins ara les empreses havien ofert a la seva plantilla opcions com els ticket restaurant, les mútues mèdiques, inclús els xecs guarderia. Ara, però, la moda del coaching també s’ha fet ressò a les empreses i s’ofereix com a alternativa suggerent per al capital humà.
 És molt interessant i a la vegada reconfortant que les empreses valorin el benestar dels seus equips i optin per la contractació de coachs.


Ara bé, a F.O.C. sempre hem cregut que el coaching no és exclusiu per unes quantes persones que tenen la sort de treballar en grans empreses, nosaltres pensem que la psicologia positiva i preventiva (base de la pràctica del coaching) ha de poder arribar a totes les persones. 

En aquest sentit, pensem que un emprenedor que acaba de crear la seva empresa i que es pot trobar amb molts reptes ha de poder contractar un coach. Una persona que treballa en una empresa petita i vol fixar-se nous objectius ha de poder comptar amb un coach. Fins i tot un estudiant universitari, si ho desitja, ha de poder trobar un coach.

Així doncs, creiem que el coaching pot ajudar a totes les persones i, en aquest sentit, no ha d’estar restringit a l’àmbit empresarial ni a grans empreses.

F.O.C. treballa amb molts perfils diferents de persones. Hem ajudat a clients a definir la seva carrera professional, a replantejar situacions de parella, a millorar la comunicació interpersonal, a resoldre conflictes, a prendre decisions...

Per tots aquests motius, el coaching ha de ser accesible i cal que les tarifes que se’n demanen pel servei siguin raonables sense, evidentment, caure en la competència deslleial ni en el desprestigi de la professió: un procés de coaching requereix d’experiència, pericia i una formació prèvia molt acurada.

__________________________________________________________________


COACHING PARA TODOS


Recientemente han aparecido algunos artículos en prensa digital que narran como, cada vez más, el coaching está siendo un incentivo o un beneficio social para empresas y trabajadores.

Hasta ahora las empresas habían ofrecido a su plantilla opciones diversas como los ticket restaurante, las mutuas médicas y los cheques guardería. Ahora la moda del coaching también ha llegado a las empresas y se ofrece como alternativa sugerente para el capital humano. 

Es muy interesante y a la par reconfortante que las empresas valoren el bienestar de sus equipos y opten por la contratación de coachs.

Aún así, en F.O.C. siempre hemos creído que el coaching no es exclusivo para unas cuantas personas que tienen la suerte de trabajar en grandes empresas o tener un cargo determinado. Nosotras pensamos que la psicología positiva y preventiva (base de la práctica del coaching) ha de poder llegar a todas las personas.

Así, un emprendedor que acaba de crear su empresa y está en un período importante de su vida, tiene que poder contratar un coach. Una persona que trabaja en una pequeña empresa y quiere fijarse nuevos objetivos, debe poder encontrar un coach. Incluso un estudiante universitario, si lo desea, debería poder realizar un proceso de coaching.

Creemos que el coaching puede ayudar a todas las personas y no estar restringido al ámbito empresarial ni a las grandes empresas.

F.O.C. trabaja con perfiles de personas muy diversos. Hemos ayudado a clientes a definir su carrera profesional, a replantear situaciones de pareja, a mejorar la comunicación interpersonal, a resolver conflictos , a tomar decisiones...

Por todas estas razones, el coaching ha de ser accesible y es necesario que las tarifas que se solicitan por el servicio sean razonables sin, evidentemente, caer en la competencia desleal ni en el desprestigio de la profesión: un proceso de coaching requiere experiencia, pericia y una formación previa muy concreta.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada