dimarts, 31 de gener del 2012

Acreditació de l'Expertesa del Psicòleg/òloga-Coach


El coaching, com a activitat genèrica, és una disciplina que permet identificar i disoldre els obstacles que impideixen a la persona assolir els seus objectius, així com descobrir noves metes que la situïn en un estat de creixement, pel millor desenvolupament de
les seves competències.

L’activitat del psicòleg i psicòloga en l’àmbit del coaching està en expansió creixent i té una repercussió directa en la societat i en la nostra imatge i prestigi com a tècnics. Com a col•lectiu professional, doncs, cal que considerem la necessitat d’oferir unes actuacions de qualitat que responguin adequadament a les demandes que ens arriben. En aquest sentit, una de les tasques més importants d’un col•legi professional és la de protegir els interessos dels/de les professionals i dels/de les usuàrias, vetllant perquè els diferents serveis professionals es prestin en un context de fiabilitat científica i tècnica.

La tendència que es manifesta a Europa, i també en diferents contextos professionals del nostre país, és que les associacions i els col•legis professionals treballin per establir acreditacions que avalin la competència en una àrea determinada, amb l’objectiu de garantir un servei especialitzat, que respongui adequadament als interessos i drets dels usuaris.

Així, el Col•legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) ha treballat força en el procés d’acreditació de l’EXPERTESA DEL PSICÒLEG/ÒLOGA-COACH, que suposarà el reconeixement social de la capacitació professional, en aquest àmbit, de tots els tècnics i tècniques que disposen dels coneixements considerats adequats i necessaris en aquesta disciplina, emmarcant una praxi professional de qualitat, en paràmetres compatibles amb acreditacions internacionals existents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada