dijous, 13 de setembre de 2012

III JORNADES D'ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS

Intervencions Educatives 

PRESENTACIÓ
El principal objectiu de les accions que porta a terme el Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats del Col·legi de Pedagogs de Catalunya i el Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats de la Secció de Psicologia de l'Educació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, es aconseguir els mecanismes i mitjans adequats per a què es doni una òptima resposta a les necessitats educatives dels nens i joves amb Altes Capacitats Intel·lectuals, per aquest motiu, a la III Jornada volem centrar-nos en una de les vessants més importants: les intervencions educatives. Una bona identificació i diagnòstic d'aquests alumnes ha de conduir-nos a una orientació i intervenció de qualitat.

Les III Jornades estan adreçades a,
mestres, professors, pedagogs, psicopedagogs, psicòlegs i professionals de l'educació, donat que les intervencions són de caire professional, encara que també estan obertes a pares i mares, amb l'afany de difondre, partint de la situació actual –però amb una visió optimista-, quins recursos s'ofereixen i quines són les millors estratègies. Els pares podran conèixer quines intervencions existeixen per atendre als seus fills, així com conèixer experiències viscudes i relatades en primera persona. 


OBJECTIUS
 • Intercanviar experiències sobre el tipus d'intervenció específica per nens i joves amb Altes Capacitats Intel·lectuals.
 • Difondre i orientar al públic interessat, especialment famílies i professionals de l'educació, el que s'està fent en l'actualitat en Altes Capacitats.
 • Oferir recursos pràctics als mestres i professors per a l'intervenció a l'aula.
 • Aportar una visió integrada de l'alumne amb Altes Capacitats, lluny de tòpics i estereotips.

COMITÈ TÈCNIC
 • Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats del Col·legi de Pedagogs de Catalunya
 • Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats de la Secció de Psicologia de l'Educació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
 Natàlia Luján Roig i Flavio Castiglione Méndez


8:00 h.
Entrega de documentació
9:30 h.
Presentació/Inauguració: Josep M. Elias i Costa, president del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, Josep Vilajoana i Celaya, degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya,  Anna Sanahuja, directora de CosmoCaixa Barcelona (pendent confirmació), Irene Rigau i Oliver, Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (pendent confirmació)
10:00 h.
Ponència 1: Luz Pérez Sánchez
Catedràtica de Psicologia de la Universidad Complutense de Madrid. Presidenta de la Sociedad Española para el Estudio de la Superdotación. Directora del Programa Estrella.
Inclusió i competències en l'intervenció educativa en alumnes amb alta capacitat.
11:00 h.
Pausa-cafè
11:30 h.
Ponència 2: Àngel Guirado Serrat
Doctor en psicologia i especialista en altes capacitats. Formador i director de l'Observatori sobre Superdotació i Talents de la UNED.
Les propostes d'intervenció educativa desde els models representacionals dels nens amb altes capacitats i dels seus educadors.
12:30 h.
Taula rodona 1: Intervenció educativa en Intel·ligència i Creativitat
Modera: Flavio Castiglione Méndez. Coordinador del Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats de la Secció de Psicologia de l'Educació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Ponents:   
Teresa Fernández Reyes. Psicòloga. Experta Universitària en Diagnóstic i Educació dels alumnes amb Alta Capacitat. Directora del centre CADIS (Centro Andaluz de Diferenciación e Intervención en Superdotados). Sevilla
Cristina López Escribano. Psicòloga. Directora de la Unidad de Altas Capacidades del Principado de Asturias. Tesis Doctoral “La creatividad en el niño de altas capacidades”. Oviedo  
Montserrat Romagosa. Psicopedagoga. Creadora del projecte ALCA i del projecte CREAC, de foment de la creativitat en alumnes amb alta capacitat. Membre del Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. Barcelona
Natàlia Luján Roig. Pedagoga y Psicopedagoga. Coordinadora del Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. Psicopedagoga de l'Associació Afins. Barcelona
13:30 h.
Col·loqui (Torn de preguntes dels participants del matí)
14 h.
Pausa (el museu disposa de serveis de restaurant)
15:30 h.
Experiències personals:
 • Conviure amb les Altes Capacitats
 • Pares de l'Associació Fanjacc
 • Pares de l'Associació Afins
 • Adult amb Altes Capacitats
 • Mestre d'alumnes amb Altes Capacitats
16:30 h.
Taula rodona 2: Intervenció educativa en Intel·ligència i Aspectes Socioemocionals  

Modera: Conxi Reig Sansó. Pedagoga. Membre del Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats i vocal Promoció i Difusió del Col·legi de Pedagogs de Catalunya.

Ponents:  

Leopold Carreras Truñó. Psicòleg. Gabinet Psicopedagògic Mentor. Delegat a España del WCGTC (World Council for Gifted and Talented Children). Membre del Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats de la Secció de Psicologia de l'Educació del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Barcelona

Luz Pérez Sánchez. Psicòloga. Catedràtica de Psicologia de la Universidad Complutense de Madrid. Presidenta de la Sociedad Española para el Estudio de la Superdotación. Directora del Programa Estrella. Madrid

Maite Sánchez Chapela. Pedagoga. Professora de Pedagogia Terapèutica i Logopeda a l'IES Joaquín Romero Murube de Sevilla. Coautora de la col·lecció  "Inteligencia y Talento”. Sevilla

Núria Rajadell Puiggròs. Doctora en Ciències de l'Educació. Professora Titular de Didàctica i Organització Educativa de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Vocal del Consell Social del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. Barcelona
17:30 h.
Col·loqui (Torn de preguntes dels participants de la tarda)
18 h.
Ponència 3:  Milagros Valera Sanz
Pedagoga. Logopeda. Experta en Intervenció educativa amb alumnes d'altes capacitats. Vocal d'Educació i Diversitat del Col·legi de Pedagogs de Catalunya. Barcelona.
Programes d'Intervenció: Metodologies Educatives
19 h.
Conclusions i Clausura
Natàlia Luján Roig i Flavio Castiglione Méndez, Coordinadors del Comitè Organitzador
Alba Espot i Faixa, Directora General d'Educació Infantil i Primària, del Departament d’Ensenyament (pendent confirmació)
21 h.
Cloenda

 

PREU INSCRIPCIÓ
 • Públic en general: 97€
 • Col·legiats/des i estudiants associats/des COPC-COPEC: 84€ (a núm. col·legiat/da indicar PSI o PED)
 • Col·legiats/des dels col·legis professionals de la INTERCOL·LEGIAL: 90€  (a núm. col·legiat/da indicar INTERC)
 • Estudiants, jubilats, persones a l'atur: 90€ (a núm. col·legiat/da indicar EST, JUB o ATU)
* Caldrà enviar document/carnet acreditatiu de la condició a formacio@pedagogs.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada