dimecres, 29 de maig de 2013

Les competències professionals, motors del canvi. VII Trobada Institucions i Empreses Associades UOC

La irrupció de les tecnologies de la informació i la comunicació, la globalització dels mercats, les noves fórmules de negoci i el context econòmic advers estan obligant a modificar les estructures organitzatives i les relacions professionals. Aquests canvis exigeixen constants processos d'adaptació o transformació dels professionals i les empreses per seguir essent competitius en el mercat i de les institucions universitàries per estar amatents a l'hora d'identificar les competències clau que han d'incorporar en els seus programes formatius.
Font: F.O.C.
Els experts en recursos humans destaquen que, més enllà dels coneixements específics, són les competències transversals, és a dir, les capacitats de les persones que no són pròpies d'un perfil professional concret, l'element clau per a garantir un bon desenvolupament professional en qualsevol context empresarial.
Aquesta realitat en constant evolució condiciona no només el disseny dels currículums acadèmics que han d'oferir les universitats, sinó també l'organització dels entorns de treball que han d'afavorir el desplegament d'aquestes capacitats. En aquest sentit, el treball en equip, la capacitat d'aprendre i desaprendre, la resiliència, les habilitats comunicatives, l'orientació a resultats o els valors ètics i socials són algunes de les
competències especialment valorades en els processos de selecció d'avui en dia que els graduats han d'assolir en el seu procés d'aprenentatge i que les empreses han d'exigir als seus col·laboradors i/o facilitar-ne el desenvolupament.
Quin és el perfil competencial que més valora el mercat de treball avui, quines d'aquestes capacitats seran clau per al segle que tot just comencem, com s'avaluen en els processos de selecció o quines són les expectatives d'estudiants i empreses quant a la formació universitària són alguns dels temes de debat que sorgiran el dia en què sotmetrem les competències professionals a examen.Les competències transversals
En un món empresarial com l'actual, en què tenim la sensació que els canvis se succeeixen d'una manera vertiginosa, observar la natura i com aquesta ha anat evolucionant al llarg de milers d'anys per adaptar-se al seu entorn pot ser una font d'aprenentatge particularment valuosa. Aquest inspirador i engrescador enfocament és el que ens aporta el Dr. Jorge Wagensberg amb la seva conferència "La potència creativa de la interdisciplinarietat".
Aquesta visió facilitarà la identificació de les competències transversals o genèriques que han de tenir o desenvolupar els treballadors per a contribuir a la supervivència de les organitzacions en l'entorn actual. A més a més, permetrà analitzar-ne el grau de perdurabilitat més enllà de la pròpia idiosincràsia de l'ecosistema empresarial vigent a començament d'aquest segle XXI.
Un cop acceptat de manera generalitzada que el desenvolupament d'habilitats professionals i personals són l'eix vertebrador de la formació, l'adaptació a Bolonya de les titulacions universitàries ha suposat la definició dels plans d'estudis sobre la base de competències, dotant així les titulacions d'una flexibilitat que ha de permetre als titulats respondre de manera més àgil a les necessitats d'una societat canviant. Precisament, des de l'entrada en vigor d'aquest procés el context econòmic ha patit una profunda transformació i la crisi econòmica ha suposat que una gran majoria d'empreses hagin hagut de replantejar les estratègies i reformular-les, per la qual cosa han exigit noves competències als seus treballadors.
La nostra voluntat és presentar els resultats preliminars de la recerca que des dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC estem desenvolupant amb l'objectiu d'analitzar el mismatch o desajust entre allò que ocupadors, estudiants i responsables de dissenyar i adaptar els plans d'estudis consideren que són les competències transversals clau que els estudiants-graduats en ADE han de tenir, per tal d'aportar més valor afegit a les organitzacions en què desenvolupen la seva activitat professional. La identificació d'aquests possibles desajustos ha d'impulsar l'adaptació de l'oferta formativa per contribuir a preparar graduats amb el potencial d'ocupabilitat més alt possible.
Organitzadors
Institucions i Empreses Associades a la UOC, una xarxa de més de 300 organitzacions vinculades a la Universitat amb l'objectiu de d'intercanviar experiències, sumar experteses i impulsar projectes orientats al desenvolupament dels professionals i a la millora de la competitivitat d'universitat i empresa. Una simbiosi per innovar, formar i difondre coneixement.
Fundació Factor Humà, una fundació que té com a objectiu millorar la gestió de les persones a les organitzacions. Ofereix espais d'intercanvi i relació, en una comunitat de coneixement amb gran sensibilitat i compromesa amb els principis i les persones que la integren, apostant per l'actualitat i la innovació des d'un enfocament pràctic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada