divendres, 3 de juliol del 2015

CURS DE VETLLADORS/ES- On-line (5a edició) Més de 100 persones ja l'han fet, a què esperes?

INICI: 5 d'octubre 2015

FI: 30 novembre 2015
Dedicació estimada: 40 hores (5 hores setmanals).
PREU: 90,00 € 
INSCRIPCIÓ:  info@escolaefa.comTelèfon: 934 180 257 (matins: de dilluns a divendres de 10'00 a 14'00; tardes: dimarts i dijous de 16'00 a 18'00).

A càrrec de Clara Vergés, psicòloga, assesora, coach  i formadora.
L’escola és un espai d’intervenció educativa on cada cop més el concepte d’educació inclusiva substitueix el concepte d’integració. L’escola és conscient que s’ha d’adaptar al seu alumnat, sent capaç de modificar continguts i metodologies didàctiques per atendre a les necessitats de tots els alumnes. A partir d’aquest nou paradigma pren força la figura del vetllador/a escolar a l’aula, un perfil professional relativament nou que vetlla per garantir la participació dins l’escola d’alumnes amb necessitats especials. El vetllador/a escolar no compta amb una formació específica per a portar a terme les seves funcions. Per això des de l’escola Efa plantegem una formació que permeti adquirir les nocions bàsiques en les principals competències d’aquest
perfil professional.
DURADA: 40 hores.
METODOLOGIA:
La organització permet treballar de forma asincrónica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada mòdul, pot realitzar el curs en el dia i moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 4/5 hores setmanals que pot ser modificat en cas de demanda.
La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).
PLATAFORMA: Moodle
CONTINGUTS:
  • Escola inclusiva. Coneixements bàsics del sistema educatiu i els continguts escolars.
  • Rol, funcions i tasques del vetllador/a escolar.
  • Àmbit d’intervenció educativa del vetllador. Els PI
  • Necessitats educatives especials. Concepte. Tipus més prevalents i les seves característiques.
  • Psicologia del desenvolupament. Tipologia de trastorns.
  • Equip interdisciplinari: coordinació i avaluació i serveis externs.
  • Nocions bàsiques de primers auxilis i prevenció d’accidents

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada