dijous, 28 de febrer del 2013

Innovacions internes article del nostre convidat


Amb aquest post pretenc explicar les  diferents modalitats d'innovacions internes existents[1] :
Font.F.O.C.
- Innovació de procés : Es tracta d’una modalitat defensiva d’innovació, es basa en canvis significatius  en mètodes de distribució i/o produccióPot significar un menor cost de distribució, un augment de qualitat, una major flexibilitat de producció o una reducció del time-to-market, entre d’altres. El gran exemple és Zara que ha innovat en un sector a simple vista altament madur. Zara té una proposta de valor basada en la diferenciació i alhora el baix preu,  que s’articula en la capacitat d’injectar noves col·leccions tèxtils cada quinze dies (increïblement al cap de 15 dies del  11-S  van passar de tenir els colors vius de la temporada a tenir colors negres), el seu aparell logístic reacciona a les tendències del mercat. La innovació de Zara és el que ha fet pròpia tota la cadena de valor.
- Innovació de producte: Es tracta d’una modalitat ofensiva d’innovació, implica canvis significatius  de les característiques de productes i serveis. Hi ha de dos tipus  innovació de ruptura (són la creació de nous productes o serveis que no són evolució natural dels existents) i innovació incremental (innovació basada en petits canvis que tenen com objectiu augmentar les prestacions del producte o servei). El gran exemple és l’Actimel, és un producte inventat per  Danone que crea un nou espai de valor entre l’alimentació i la salut. Així doncs es un producte tan es pot vendre com a gran consum a grans superfícies comercials, com a farmàcies per recomanació medica. És un producte nutricional que té propietats beneficioses per l’aparell digestiu.
- Innovació organitzativa global:  Es un tipus d’innovació basada en posar en practica els nous mètodes de treball, de cara a dins l’empresa i de cara a fora en les relacions exteriors, buscant un millor coneixement  i aprofitament dels recursos de l’empresa, afectarà a la forma de dirigir i organitzar-se (en l’àmbit administratiu, en l’àmbit productiu,l’àmbit de recursos humans i  en altres àmbits). El gran exemple  és la cadena de muntatge de  Henry Ford, això va possibilitar fabricar vehicles a gran massa,a baix cost, sense aquesta innovació a aquella època mai s’haguessin pogut comprar cotxes la classe mitjana.
- Innovació de gestió: La innovació en la gestió es basa en  un fort allunyament dels principis, processos i practiques tradicionals de gestió o un allunyament en les formes organitzacionals  establertes fins ara .Un gran exemple és Procter&Gamble[2] que va crear La Cueva que és un centre comercial virtual, en que podies passejar-te, estudiar els productes, llegir les etiquetes dels productes abans de comprar. Va obtenir un resultats tan vàlids com els d’un estudi de mercat en el món real.[1] Web orientativa de la Generalitzat que ens parla de les innovacions internes. http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_48641795_1.pdf
[2] Article on s’explica l’exemple de Procter-Gamblehttp://insight.iese.edu/docImpresion.aspx?id=1226

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada